• Təkvir Surəsi 17-ci Ayənin Əbcədi = 1099Open or Close

  AYƏ:
  Qaralmaqda olan gecəyə,
  (Təkvir surəsi,17)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  Qaralmaqda olan gecəyə

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  Ve elleyli izâ (as'ase).

  6 + 131 + 702 + 260 = 1099 (Şəddəli)

 • "Əraf" surəsinin 4-cü ayəsinin əbcədi bir tərəfdən də 1838-ci ildə baş verən birinci İngilis-Əfqan müharibəsinə işarə edir. Open or Close

  AYƏ:
  Biz neçə-neçə kəndləri məhv etdik. Əzabımız onlara gecə ikən və ya günorta çağı yatıb istirahət etdikləri vaxt gəldi.
  (Əraf surəsi, 4)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  Biz neçə-neçə kəndləri məhv etdik. Əzabımız onlara gecə ikən və ya günor-ta çağı yatıb istirahət etdikləri vaxt gəldi.

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  Ve kem min karyetin ehleknâhâ fe câehâ be'sunâ beyâten ev hum kâilûn (kâilûne)

  6 + 60 + 90 + 710 + 113 + 80 + 11 + 114 + 415 + 6 + 45 + 188


  ƏBCƏD : Miladi 1838

  Birinci İngilis-Əfgan müharibəsi 1838-1842-ci illərdə Britanya və Əfqanıstan arasında baş verən ilk müharibədir. Bu müharibə tarixə Britanya və Rusiya arasındakı Böyük Oyunun ilk qarşıdurması olaraq keçmişdir.

 • Rum Surəsi 41-ci Ayənin Əbcədi = 1851 Open or Close

  AYƏ:
  İnsanların öz əlləri ilə etdiyi əməllərinin nəticəsi olaraq quruda və dənizdə fəsad törəyir ki, (Allah) onlara, etdiklərinin bir qismini daddırsın. Bəlkə, onlar (haqqa) qayıdalar.
  (Rum surəsi, 41)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  ...quruda və dənizdə fəsad törəyir...

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  Zahere elfesadu fi elberri ve elbahri

  1105 + 176 + 90 + 233 + 6 + 241


  ƏBCƏD : Miladi 1851 (Şəddəsiz)

  Təkamül nəzəriyyəsinin banisi Çarlz Darvin qabıqlı dəniz canlılarının dəyişən şəraitə uyğun olaraq bəzi orqanlarının funksiyalarını dəyişdirə biləcəyini iddia edirdi. Bu fəaliyyətləri 1851-ci ildə başlamışdır. Həmin fəaliyyətlərinə görə hətta Darvinə mukafat da verilmişdi. Ayənin "QURUDA VƏ SUDA FƏSAD ƏMƏLƏ GƏLƏR" hissəsinin əbcədi 1851-ci ili verir. Ayə Darvinin dənizdə də fəsad törədəcəyinə və dəniz canlılarının da təsadüf əsəri olduğunu iddia edəcəyinə işarə edə bilər. (Doğrusunu Allah Bilir)

 • Zəriyət Surəsi 20-ci Ayənin Əbcədi = 1856 Open or Close

  AYƏ:
  Qəti inananlar üçün yer üzündə dəlillər vardır.
  (Zəriyət surəsi, 20)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  Qəti inananlar üçün yer üzündə dəlillər vardır.

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  Ve fi elardi ayatun lilmu'kiniyne

  6 + 90 + 1032 + 412 + 316


  ƏBCƏD : Miladi 1856

  Mendelin 1856-cı ildə başladığı DNT təcrübələrini işarə edir.

 • "Ali İmran" Surəsi 103-cü Ayənin Əbcədi = 1900 Open or Close

  AYƏ:
  Hamınız Allahın ipindən möhkəm yapışın və parçalanmayın! Allahın sizə olan nemətini xatırlayın ki, siz (bir-birinizə) düşmən idiniz, O, sizin qəlblərinizi birləşdirdi və Onun neməti sayəsində (bir-birinizlə) qardaş oldunuz. Siz odlu bir uçurumun lap kənarında idiniz. O, sizi ondan xilas etdi. Allah Öz ayələrini sizə beləcə bəyan edir ki, bəlkə doğru yola gələsiniz.
  (Ali İmran surəsi,103)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  Hamınız Allahın ipindən möhkəm yapışın və parçalanmayın!

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  Va'tasimuu bihabli Allahi cemiyan Ve la tefarrukuu

  6 + 607 + 42 + 96 + 124 + 6 + 32 + 987


  Miladi : 1900

  ''HAMINIZ ALLAHIN İPİPNDƏN MÖHKƏM YAPIŞIN VƏ PARÇALANMAYIN!...'' ifadəsinin əbcəd dəyəri 1900-cü il tarixini verir. Ayə bir yönü ilə də, 1900-cü illərdə Osmanlı İmperatorluğunun parçalanmasına və İslam Dövlətlərinin ayrılmasına işarə edir.

  Doğrusunu Allah Bilir

 • Nəml Surəsi 48-ci Ayənin Əbcədi = 1914 Open or Close

  AYƏ:
  Şəhərdə doqquz adam var idi ki, bunlar yer üzündə fitnə-fəsad törədir, yaxşı işlər görmürdülər.
  (Nəml surəsi,103)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  ... yer üzündə fitnə-fəsad törədir....

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  yufsidune fi elardi

  210 + 90 + 1032


  Miladi : 1914

  1914-cü ildə Darvinizmin qalası olan İngiltərə və Fransa bütün dünyaya müharibə elan etmişdir. Müharibənin sonunda hər iki qrupdan 20 milyon insan ölmüş və bir o qədərdə insan yaralanmışdır.

 • Şəms Surəsi 5-ci və 6-cı Ayələrin Əbcədləri = 1929 Open or Close

  AYƏ:
  And olsun göyə və onu qurana! And olsun yerə və onu döşəyənə!
  (Şəms surəsi,5-6)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  And olsun göyə və onu qurana! And olsun yerə və onu döşəyənə!

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  Ves semâi ve mâ benâhâ ve elardi ve ma tahaha

  133 + 6 + 41 + 59 + 6 + 1032 + 6 + 41 + 24
  ƏBCƏD :

  Hicri : 1348 Miladi : 1929 (Şəddəsiz)

  1929-cu ildə California Mount Wilson rəsədxanasında, Amerikalı astronom Edwin Hubble astronomiya tarixinin ən böyük kəşflərindən birini etdi. Hubble, istifadə etdiyi nəhəng teleskopla səmanı araşdırarkən, ulduzların uzaqlıqları ilə bağlı olaraq qırmızı rəngə doğru dəyişən bir işıq yaydıqlarını təyin etdi. Bu iddia, o zamana qədər qəbul olunan kainat anlayışını təməlindən sarsıtmışdır.