• Kəhf Surəsi 94-cü Ayənin Əbcədi = 2120Open or Close

  AYƏ:
  Onlar dedilər: "Ey Zülqərneyn! Yəcuc və Məcuc (tayfaları) yer üzündə fitnə-fəsad törədirlər. Bəlkə biz sənə xərac verək, sən də bizimlə onlar arasında bir sədd düzəldəsən?"
  (Kəhf surəsi, 94)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  …Yəcuc və Məcuc (tayfaları) yer üzündə fitnə-fəsad törədirlər…

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  ..inne ye'cûce ve me'cûce mufsidûne fîl ardı...

  101 + 23 + 6 + 53 + 240 + 1122


  ƏBCƏD :
  Hicri = 1545 - Miladi 2120 (Şəddəli)

 • Muhəmmed Surəsi 18-ci Ayənin Əbcədi = 2125Open or Close

  AYƏ:
  Məgər (kafirlər) o Saatın qəfildən onlara gəlməsindən başqa bir şeymi gözləyirlər? Artıq onun əlamətləri gəlmişdir. O (Saat) onlara gəlib yetişdiyi zaman ibrət almaları nəyə yarayar?
  (Muhəmmed surəsi, 18)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  ....O (Saat) onlara gəlib yetişdiyi zaman ibrət almaları nəyə yarayar?

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  fe enna lehum iza caethum zikrahum

  80 + 52 + 75 + 702 + 450 + 766


  ƏBCƏD :
  Hicri = 1550 - Miladi 2125 (Şəddəli)