• Vaqiə Surəsi 71-ci Ayənin Əbcədi = 2117Open or Close

  AYƏ:
  Yandırdığınız odu gördünüzmü?
  (Vaqiə surəsi, 71)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  Yandırdığınız odu gördünüzmü?

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  E fe reeytum ennare elleti turune

  1 + 80 + 651 + 282 + 441 + 662


  ƏBCƏD :
  Hicri = 1542 - Miladi 2117 (Şəddəli)