• Məryəm Surəsi 24-cü Ayənin Əbcədi = 2077Open or Close

  AYƏ:
  (Məryəmin) aşağı tərəfindən (İsa və ya Cəbrail) onu səsləyib dedi: "Qəm yemə, Rəbbin sənin (ayağının) altından bir bulaq axıtdı.
  (Məryəm surəsi, 24)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  ... "Qəm yemə, Rəbbin sənin (ayağının) altından bir bulaq axıtdı."

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  ellâ tahzenî kad ceale rabbuki tahteki seriyyâ

  62 + 475 + 104 + 103 + 224 + 828 + 281


  ƏBCƏD :
  Hicri = 1498 - Miladi 2077 (Şəddəli)