• "Həcc" Surəsi 75-ci Ayənin Əbcədi = 2064 Open or Close

  AYƏ:
  Allah mələklərdən də elçilər seçir, insanlardan da. Həqiqətən, Allah Eşidəndir, Görəndir!
  (Həcc surəsi, 75)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  Allah mələklərdən də elçilər seçir, insanlardan da. ...

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  Allâhu yastafî minel melâiketi rusulen ve minen nâs(nâsi),..

  99 + 199 + 121 + 492 + 291 + 6 + 171 + 111


  ƏBCƏD:

  Hicri 1487 = Miladi 2064