• "Ənbiya" Surəsi 105-ci Ayənin Əbcədi = 2020Open or Close

  AYƏ:
  Biz Zikrdən (Lövhi-məhfuzdakı yazıdan) sonra (nazil etdiyimiz )kitablarda da yazmışdıq ki, yer üzünə Mənim əməlisaleh qullarım varis olacaqlar.
  (Ənbiya surəsi, 105)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  ...yer üzünə Mənim əməlisaleh qullarım varis olacaqlar.

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  Elarda yerisuha ibadiy essalihune

  1001 + 716 + 87 + 216


  ƏBCƏD:

  Miladi : 2020 (Şəddəsiz)

 • "Fatir" Surəsi 23-cü Ayənin Əbcədi = 2020Open or Close

  AYƏ:
  Sən ancaq qorxudub xəbərdar edənsən.
  (Fatir surəsi, 23)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  Sən ancaq qorxudub xəbərdar edənsən

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  ente illa neziyrun
  451 + 32 + 960

  ƏBCƏD:

  Hicri : 1473 Miladi : 2050

 • "Hud" Surəsi 117-ci Ayənin Əbcədi = 2020Open or Close

  AYƏ:
  (Ölkə) əhalisi əməlisaleh olduğu bir halda, Rəbbin o ölkəni haqsız yerə məhv etməz.
  (Hud surəsi, 117)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  (Ölkə) əhalisi əməlisaleh olduğu bir halda, Rəbbin o ölkəni haqsız yerə məhv etməz.

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  Ve mâ kâne rabbuke li yuhlikel kurâ bi zulmin ve ehluhâ muslihûn(muslihûne)

  6+41+71 + 224 + 30+ 96 + 310+2+ 970 +6 + 42 + 224


  ƏBCƏD:

  Hicri: 1442 - Miladi : 2020 (Şəddəsiz)

 • "Zuxruf" Surəsi 29-cu Ayənin Əbcədi = 2020Open or Close

  AYƏ:
  Doğrusu, Mən bunlara da, atalarına da haqq və (onu) bəyan edən bir elçi gələnədək dolanışıq nəsib etdim.
  (Zuxruf surəsi, 29)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  Mən bunlara da, atalarına da haqq və (onu) bəyan edən bir elçi gələnədək dolanışıq nəsib etdim.

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  metta'tu haulai ve abaehum hatta caehum elhakku ve resulun mubiynun

  910 + 38 + 6 + 50 + 418 + 50 + 139 + 6 + 296 + 102


  ƏBCƏD:

  Hicri: 1442 - Miladi : 2020 (Şəddəsiz)

 • "Yunus" Surəsi 47-ci Ayənin Əbcədi = 2021Open or Close

  AYƏ:
  Hər ümmətin bir elçisi vardır. Elçiləri gəldikdə onların arasında ədalətlə hökm verilər və onlara zülm edilməz.
  (Yunus surəsi, 47)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  Hər ümmətin bir elçisi vardır. Elçiləri gəldikdə...

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  Ve likulli ummetin resulun fe iza cae resuluhum

  6 + 110 + 481 + 296 + 80 + 702 + 5 + 341


  ƏBCƏD:

  Hicri: 1443 - Miladi : 2021 (Şəddəli)

 • "əd-Duxan" Surəsi 17-ci Ayənin Əbcədi = 2022Open or Close

  AYƏ:
  Biz onlardan əvvəl Fironun xalqını da sınadıq. Onlara möhtərəm bir elçi gəldi.
  (əd-Duxan surəsi, 17)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  Biz onlardan əvvəl Fironun xalqını da sınadıq. Onlara möhtərəm bir elçi gəldi.

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  Ve lekad fetenna kablehum kavme fir'avne ve caehum resulun keriymun

  6 + 134 + 531 + 177 + 146 + 406 + 6 + 50 + 296 + 270


  ƏBCƏD:

  Hicri: 1444 - Miladi : 2022 (Şəddəsiz)

 • "Zuxruf" Surəsi 10-cu Ayənin Əbcədi = 2022Open or Close

  AYƏ:
  O, yeri sizin üçün beşik etdi və orada sizin üçün yollar saldı ki, bəlkə düz gedə biləsiniz.
  (Zuxruf surəsi, 10)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  …və orada sizin üçün yollar saldı ki, bəlkə düz gedə biləsiniz.

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  …ve cealelekum fîhâ subulen leallekum tehtedûn(tehtedûne).

  6 + 193 + 96 + 93 + 190 + 865


  ƏBCƏD :
  Hicri = 1443 - Miladi 2022 (Şəddəsiz)

 • "Zumər" Surəsi 22-ci Ayənin Əbcədi = 2022Open or Close

  AYƏ:
  Məgər Allahın, köksünü İslam üçün açdığı və Rəbbinin nura yönəltdiyi şəxs (kafirlə eyni ola bilərmi)? Qəlbi Allahın Zikrinə qarşı sərt olanların vay halına! Onlar həqiqətən azğınlıq içindədirlər.
  (Zumər surəsi, 22)

  Məgər Allahın, köksünü İslam üçün açdığı və Rəbbinin nura yönəltdiyi şəxs (kafirlə eyni ola bilərmi)?...

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  E fe men şerehallâhu sadrehu lil islâmi fe huve alâ nûrin min rabbih(rabbihi)…

  171 + 604 + 299 + 192 + 80 + 11+ 110+ 256+ 90+ 209


  ƏBCƏD :
  Hicri = 1444 - Miladi 2022 (Şəddəli)

 • "Ali İmran" Surəsi 194-cü Ayənin Əbcədi= 2023Open or Close

  AYƏ:
  "Rabbimiz, ELÇİLERİNE VA'DETTİKLERİNİ BİZE VER, kıyamet gününde de bizi 'hor ve aşağılık' kılma. Şüphesiz Sen, va'dine muhalefet etmeyensin."
  (Ali İmran surəsi, 194)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  ...elçilerine va'dettiklerini bize ver,...

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  atina ma vaadtena ala rusulike

  452 + 41 + 531 + 110 + 310


  ƏBCƏD:

  Hicri: 1444 - Miladi : 2023 (Şəddəsiz)
  Qeyd: Ay fərqinə görə bir önceki miladi tarix, əbcədlə bərabər tarixlə üst-üst düşür.

 • "Nisa" Surəsi 58-ci Ayənin Əbcədi = 2023Open or Close

  AYƏ:
  Həqiqətən, Allah sizə əmanətləri sahiblərinə qaytarmanızı və insanlar arasında hökm verərkən ədalətlə hökm vermənizi əmr edir. Allahın sizə verdiyi bu öyüd-nəsihət necə də gözəldir! Şübhəsiz ki, Allah Eşidəndir, Görəndir.
  (Nisa surəsi, 58)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  Allahın sizə verdiyi bu öyüd-nəsihət necə də gözəldir!...

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  İnnallâhe niımmâ yeızukum bih(bihî)

  197 + 201 + 1047


  ƏBCƏD:

  Hicri: 1445 - Miladi : 2022 (Şəddəsiz)

 • "Qureyş" Surəsi 4-cü Ayənin Əbcədi = 2023Open or Close

  AYƏ:
  (Allah) onlara aclıqdan (sonra) yemək verdi və qorxudan (sonra) əmin-amanlıq bəxş etdi.
  (Qureyş surəsi, 4)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  (Allah) onlara aclıqdan (sonra) yemək verdi və qorxudan (sonra) əmin-amanlıq bəxş etdi.

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  Ellezi et'amehum min cuin ve amenehum min havfin

  771 + 165 + 90 + 79 + 6 + 136 + 90 + 686


  ƏBCƏD:

  Hicri: 1445 - Miladi : 2023 (Şəddəli)

 • "Saffat" Surəsi 60-cı Ayənin Əbcədi= 2023Open or Close

  AYƏ:
  Həqiqətən, bu, böyük uğurdur.
  (Saffat surəsi, 60)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  Həqiqətən, bu, böyük uğurdur.

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  İnne hâzâ le huvel fevzul azîm(azîmu)

  101 + 706 + 30 + 42 + 124 + 1020


  ƏBCƏD:

  Hicri: 1446 - Miladi : 2023 (Şəddəli)

 • "Zuxruf" Surəsi 68-ci Ayənin Əbcədi = 2023Open or Close

  AYƏ:
  Ey qullarım! Həmin gün sizə qorxu yoxdur və siz heç kədərlənməyəcəksiniz də.
  (Zuxruf surəsi, 68)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  … Həmin gün sizə qorxu yoxdur və siz heç kədərlənməyəcəksiniz də.

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  …lâ havfun aleykumul yevme ve lâ entum tahzenûn(tahzenûne).

  31 + 686 + 201 + 56 + 6 + 31 + 491 + 521


  ƏBCƏD:

  Hicri: 1446 - Miladi : 2023

 • "Bəqərə" Surəsi 251-ci Ayənin Əbcədi= 2024Open or Close

  AYƏ:
  (Möminlər) Allahın izni ilə onları darmadağın etdilər. Davud Calutu öldürdü. Allah ona hökmranlıq və hikmət verdi, ona istədiyini öyrətdi. Əgər Allah insanların bəzilərini digərləri ilə dəf etməsəydi, yer üzü fəsada uğrayardı. Lakin Allah aləmlərə qarşı lütfkardır.
  ( Bəqərə surəsi, 251)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  … Allah aləmlərə qarşı lütfkardır.

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  … allâhe zû fadlin alel âlemîn(âlemîne).

  66 + 706 + 910 + 141 + 201


  ƏBCƏD:

  Hicri: 1445 - Miladi : 2024 (Şəddəsiz)

 • "Ənam" Surəsi 88-ci Ayənin Əbcədi = 2024Open or Close

  AYƏ:
  Bu, Allahın hidayətidir. Bununla O, qullarından istədiyi şəxsi doğru yola yönəldir. Əgər (Ona) şərik qoşsaydılar, əlbəttə, etdikləri əməllər puç olardı.
  ( Ənam surəsi, 88)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  Bu, Allahın hidayətidir. Bununla O, qullarından istədiyi şəxsi doğru yola yönəldir. Əgər (Ona) şərik qoşsaydılar, əlbəttə, etdikləri əməllər puç olardı.

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  Zalike huda Allahi yehdi bihi men yeşau min ibadihi

  750 + 19 + 66 + 29 + 7 + 90 + 312 + 90 + 82


  ƏBCƏD:

  Hicri: 1445 - Miladi : 2024 (Şəddəsiz)

 • "Maidə" Surəsi 92-ci Ayənin Əbcədi = 2024Open or Close

  AYƏ:
  Allaha itaət edin, (Onun) Elçisinə itaət edin və (asi olmaqdan) çəkinin! Əgər üz çevirsəniz, bilin ki, Elçimizin öhdəsinə düşən ancaq açıq-aydın təbliğ etməkdir.
  ( Maidə surəsi, 92)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  Bilin ki, Elçimizin öhdəsinə düşən ancaq açıq-aydın təbliğ etməkdir

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  fe ialemuu ennema ala resulina elbelağu elmubiynu

  80 + 148 + 142 + 110 + 347 + 1064 + 133


  ƏBCƏD:

  Hicri: 1445 - Miladi : 2024 (Şəddəli)

 • "Tovbə" Surəsi 48-ci Ayənin Əbcədi= 2025Open or Close

  AYƏ:
  Onlar əvvəllər də fitnəkarlıq etməyə çalışmış və sənin əleyhinə hiylələr qurmuşdular. Axırı ki, haqq yerini tapdı və onlar istəmədikləri halda Allahın hökmü qələbə çaldı.
  (Tovbə surəsi, 48)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  Axırı ki, haqq yerini tapdı və onlar istəmədikləri halda Allahın hökmü qələbə çaldı.

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  cae elhakku ve zahere emru Allahi ve hum karihune

  5 + 239 + 6 + 1105 + 241 + 96 + 6 + 45 + 282


  ƏBCƏD:

  Hicri: 1446 - Miladi : 2025 (Şəddəli)

 • "Yunus" Surəsi 55-ci Ayənin Əbcədi = 2025Open or Close

  AYƏ:
  Bilin ki, göylərdə və yerdə olanların hamısı Allahındır. Bilin ki, Allahın vədi haqdır, lakin onların çoxu (bunu) bilmir.
  ( Yunus surəsi, 55)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  …Bilin ki, Allahın vədi haqdır, lakin onların çoxu (bunu) bilmir.

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  e lâ inne va'dallâhi hakkun ve lâkinne ekserehum lâ ya'lemûn(ya'lemûne)

  32 + 51 + 146 + 108 + 6 +100 + 766 + 31+ 206


  ƏBCƏD:

  Hicri: 1446 - Miladi : 2025 (Şəddəsiz)

 • "Əraf" Surəsi 188-ci Ayənin Əbcədi = 2026Open or Close

  AYƏ:
  De: "Mən, Allahın istədiyindən başqa özümə nə bir fayda, nə də bir zərər yetirməyə qadir deyiləm. Əgər qeybi bilsəydim, əlbəttə, (özüm üçün) xeyir artırardım və mənə pislik toxunmazdı. Mən sadəcə, iman gətirən bir camaat üçün qorxudan və müjdələyənəm".
  ( Əraf surəsi, 188)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  "... Mən sadəcə, iman gətirən bir camaat üçün qorxudan və müjdələyənəm".

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  in ene illâ nezîrun ve beşîrun li kavmin yu'minûn(yu'minûne)

  51+ 52 + 62 + 1010 + 6 + 512 + 30 + 146 + 157


  ƏBCƏD:

  Hicri: 1447 - Miladi : 2026 (Şəddəli)

 • "Fəcr" Surəsi 5-ci Ayənin Əbcədi= 2026Open or Close

  AYƏ:
  Məgər bu (andlar) ağıl sahibi üçün kifayət deyilmi?
  ( Fəcr surəsi, 5)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  Məgər bu (andlar) ağıl sahibi üçün kifayət deyilmi?

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  Hel fî zâlike kasemun lizî hicr(hicrin).

  35 + 90 + 750 + 200 + 740 + 211


  ƏBCƏD:

  Hicri: 1447 - Miladi : 2026

 • "Sad" Surəsi 47-ci Ayənin Əbcədi = 2026Open or Close

  AYƏ:
  Həqiqətən, onlar Bizim yanımızda seçilmiş ən yaxşı kimsələrdəndirlər.
  (Sad surəsi, 47)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  Bizim yanımızda seçilmiş ən yaxşı kimsələrdəndirlər.

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  Ve innehum ındena lemin elmustafeyne elehyari ındena lemin elmustafeyne elehyari

  175 + 120 + 310 + 843


  ƏBCƏD:

  Hicri: 1448 - Miladi : 2026 (Şəddəsiz)

 • "Zuxruf" Surəsi 61-ci Ayənin Əbcədi = 2026Open or Close

  AYƏ:
  Həqiqətən, (İsanın yer üzünə enməsi) Saatın (yaxınlaşmasının) əlamətidir. (Qiyamətə) şəkk etməyin və Mənə tabe olun. Budur, düz yol!
  ( Zuxruf surəsi, 61)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  Həqiqətən, (İsanın yer üzünə enməsi) Saatın (yaxınlaşmasının) əlamətidir. (Qiyamətə) şəkk etməyin ...

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  innehu le ilmun lissaati fe la temterunne biha

  56 + 30 + 140 + 591 + 80 + 31 + 1090 + 8


  ƏBCƏD:

  Hicri: 1447 - Miladi : 2026 (Şəddəsiz)

 • "Ali İmran" Surəsi 194-cü Ayənin Əbcədi = 2027Open or Close

  AYƏ:
  RABBİMİZ, ELÇİLERİNE VA'DETTİKLERİNİBİZE VER, KIYAMET GÜNÜNDE DE BİZİ'HOR VE AŞAĞILIK' KILMA. ŞÜPHESİZ SEN, VA'DİNE MUHALEFET ETMEYENSİN.
  ( Ali İmran surəsi, 194)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  'Ki onlar, sabredenler ve Rablerine tevekkül edenlerdir.''

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  Ellezîne saberû ve alâ rabbihim yetevekkelûn(yetevekkelûne)

  821 + 299 + 6 + 110 + 249 + 542


  ƏBCƏD:

  Hicri: 1448 - Miladi : 2027

 • "Ənkəbut" Surəsi Ayənin Əbcədi = 2027Open or Close

  AYƏ:
  Ki onlar, sabredenler ve Rablerine tevekkül edenlerdir.
  ( Ənkəbut surəsi, 59)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  ELÇİLERİNE VA'DETTİKLERİNİ BİZE VER

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  ve âtinâ mâ vaadtenâ alâ rusulike

  6+452 + 41 + 531 + 110 + 310


  ƏBCƏD:

  Hicri: 1448 - Miladi : 2027

 • "Bəqərə" Surəsi 247-ci Ayənin Əbcədi = 2027Open or Close

  AYƏ:
  Peyğəmbərləri onlara dedi: "Allah Talutu sizə hökmdar təyin etdi!" Onlar dedilər: "O necə bizə hökmdar ola bilər ki, biz hökmdarlığa ondan daha çox layiqik və ona heç böyük var-dövlət də verilməmişdir". O dedi: "Allah sizin üzərinizə onu (hökmdar) seçdi, elm və bədəncə onun gücünü artırdı. Allah Öz mülkünü istədiyi kəsə verir. Allah (hər şeyi) Əhatəedəndir, Biləndir".
  ( Bəqərə surəsi, 247)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  "Allah sizin üzərinizə onu (hökmdar) seçdi, elm və bədəncə onun gücünü artırdı.

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  inne Allahe istefahu aleykum ve zadehu bastaten fi elilmi ve elcismi

  101 + 96 + 186 + 170 + 6 + 17 + 471 + 90 + 171 + 6 + 134


  ƏBCƏD:

  Hicri: 1448 - Miladi : 2027

 • "Nəhl" Surəsi 42-ci Ayənin Əbcədi = 2027Open or Close

  AYƏ:
  (Onlar) səbrli olanlar və ancaq Rəbbinə təvəkkül edənlərdir.
  ( Nəhl surəsi, 42)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  (Onlar) səbrli olanlar və ancaq Rəbbinə təvəkkül edənlərdir.

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  Ellezîne saberû ve alâ rabbihim yetevekkelûn(yetevekkelûne).

  821 + 299 + 6 + 110 + 249 + 542


  ƏBCƏD:

  Hicri: 1448 - Miladi : 2027 (Şəddəli)

 • "Fəth" Surəsi 7-ci Ayənin Əbcədi = 2028Open or Close

  AYƏ:
  Göylərin və yerin orduları Allahındır. Allah Qüdrətlidir, Müdrikdir.
  (Fəth surəsi, 7)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  Göylərin və yerin orduları Allahındır. Allah Qüdrətlidir, Müdrikdir.

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  Ve lillâhi cunûdus semâvâti vel ard (ardı), ve kânallâhu azîzen hakîmâ (hakîmen).

  ƏBCƏD :
  Hicri: 1449 - Miladi : 2028 (Şəddəsiz)

 • "Ali İmran" Surəsi 20-ci Ayənin Əbcədi= 2028Open or Close

  AYƏ:
  Əgər onlar səninlə mübahisə edərlərsə, de: "Mən özümü ardımca gələnlərlə birlikdə Allaha təslim etmişəm!" Kitab verilənlərə və savadsızlara isə de: "Siz də təslim oldunuzmu?" Əgər təslim olsalar, doğru yola yönəlmiş olarlar. Üz döndərsələr, (bil ki), sənin öhdənə düşən ancaq (haqqı) təbliğ etməkdir. Allah qullarını görür.
  (Ali İmran surəsi, 20)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  …de: "Mən özümü ardımca gələnlərlə birlikdə Allaha təslim etmişəm!"…

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  Fe kul eslemtu vechiye lillahi ve men ittebeani

  80 + 130 + 531 + 24 + 65 + 6 + 90 + 523


  ƏBCƏD:

  Hicri : 1449 / 2028 (Şəddəsiz)

 • "İsra" Surəsi 87-ci Ayənin Əbcədi = 2029Open or Close

  AYƏ:
  Ancaq Rəbbinin mərhəməti sayəsində (bunu etmədik). Doğrudan da Onun sənə olan lütfü böyükdür.
  ( İsra surəsi, 87)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  ''... Doğrudan da Onun sənə olan lütfü böyükdür.''

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  inne fadlehu kâne aleyke kebîrâ(kebîren)
  101+ 915 + 71 + 130 + 233

  ƏBCƏD :
  Hicri: 1450 - Miladi : 2029 (Şəddəli)

 • "Qamər" Surəsi 35-ci Ayənin Əbcədi = 2029Open or Close

  AYƏ:
  Özümüzdən bir mərhəmət olaraq! Biz şükür edənləri belə mükafatlandırırıq.
  (Qamər surəsi, 35)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  … Biz şükür edənləri belə mükafatlandırırıq.

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  … kezâlike neczî men şeker(şekere).
  770 + 70 + 90 + 520

  ƏBCƏD :
  Hicri: 1450 - Miladi : 2029