• "Ənfal" Surəsi 32-ci Ayənin Əbcədi = 1966Open or Close

  AYƏ:
  O zaman onlar: "Ey Allah! Əgər bu, Sənin tərəfindən (gəlmiş) bir haqdırsa, onda üstümüzə göydən daş yağdır və ya bizə üzücü bir əzab göndər"– demişdilər.
  (Ənfal surəsi, 32)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  ...ÜSTÜMÜZƏ GÖYDƏN DAŞ YAĞDIR...

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  fe emtir aleyna hicareten min essemai
  80 + 250 + 161 + 612 + 90 + 193


  ƏBCƏD :
  Hicri: 1386 - Miladi : 1966

 • "Ənfal" Surəsi 62-ci Ayənin Əbcədi = 1966Open or Close

  AYƏ:
  Əgər onlar səni aldatmaq istəsələr, (bil ki,) sənə Allah yetər. O, səni həm Öz köməyi ilə, həm də möminlərlə qüvvətləndirdi.
  (Ənfal surəsi, 62)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  "ƏGƏR ONLAR SƏNİ ALDATMAQ İSTƏSƏLƏR, (BİL Kİ,) SƏNƏ ALLAH YETƏR..."

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  Ve +in + yuridu + en + yahdeuke + feinne + hasbeke + Allahu
  6 + 51 + 231+ 51+ 710 + 181+ 90 + 66


  ƏBCƏD :
  Hicri: 1386 - Miladi : 1966