• "Mursəlat" Surəsinin 10-cu Ayəsinin Əbcədi = 1945Open or Close

  AYƏ:
  Dağlar Dağılacağı Zaman
  (Mursəlat surəsi, 10)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  DAĞLAR DAĞILACAĞI ZAMAN

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  Ve iza elcibalu nusifet

  6 + 702 + 67 + 590


  ƏBCƏDİ :
  Hicri = 1365 - Miladi 1945 (Şəddəsiz)

  6 avqust 1945-ci ildə sübh çağı ilk atom bombası Enola Gay adlı qırıcı təyyarə ilə Xerosimaya atılmışdır. 3 gün sonra 9 avqustda Naqasakiyə atılmışdır.